Tin tức nổi bật trong tuần

Ngày đăng: 23-08-2017 | Lượt xem: 220

Những năm gần đây, phong trào nuôi tép cảnh được nhiều người yêu thích. Tép ong đỏ (Cariridina sp.) không chỉ có màu sắc đẹp với những khoang trắng đỏ trên thân mà còn là loài có tập tính hiền lành, rất thích hợp cho hồ thủy sinh. Tép ong đỏ (Cariridina sp.) là một đột biến đỏ của tép Ong hoang dã. Năm 1996, ông Hisayasu Suzuki của Nhật Bản đã phát hiện ra một trong những con tép Ong của mình có sọc đỏ thay vì màu đen. Ông nhân giống loài này với tép Ong khác để sản xuất nhiều hơn sự đa dạng màu đỏ. Các nhà lai tạo từ đó đã chọn lọc nhân giống tép này để sản xuất các phân lớp khác nhau và tăng cường màu sắc. Ngày nay người ta đã xây dựng cả một thang phân loại màu sắc dành riêng cho loài tép này. Tép ong đỏ có màu sắc trắng đỏ từ đầu đến đuôi có thể chia thành từng khoang, tập tính hiền lành. Thức ăn của tép ong là rêu tảo nhưng chủ yếu là thức ăn tổng hợp chuyên dụng cho tép. Việc nuôi tép ong đỏ cần phải có hệ thống lọc tốt kết hợp với độ pH ổn định (6,0 – 6,8) và nhiệt độ từ 23 – 26oC. Hồ thủy sinh là nơi thích hợp cho tép ong đỏ bởi đặc trưng cung cấp nhiều hang hốc, bóng râm là chỗ cho tép núp và giúp cho tép giảm stress. Tuy nhiên, tép ong đỏ không nên nuôi chung với các loài cá nhỏ vì chúng sẽ ăn tép con. Những năm gần đây, phong trào nuôi tép cảnh được nhiều người yêu thích. Tép ong đỏ (Cariridina sp.) không chỉ có màu sắc đẹp với những khoang trắng đỏ trên thân mà còn là loài có tập tính hiền lành, rất thích hợp cho hồ thủy sinh. Tép ong đỏ (Cariridina sp.) là một đột biến đỏ của tép Ong hoang dã. Năm 1996, ông Hisayasu Suzuki của Nhật Bản đã phát hiện ra một trong những con tép Ong của mình có sọc đỏ thay vì màu đen. Ông nhân giống loài này với tép Ong khác để sản xuất nhiều hơn sự đa dạng màu đỏ. Các nhà lai tạo từ đó đã chọn lọc nhân giống tép này để sản xuất các phân lớp khác nhau và tăng cường màu sắc. Ngày nay người ta đã xây dựng cả một thang phân loại màu sắc dành riêng cho loài tép này. Tép ong đỏ có màu sắc trắng đỏ từ đầu đến đuôi có thể chia thành từng khoang, tập tính hiền lành. Thức ăn của tép ong là rêu tảo nhưng chủ yếu là thức ăn tổng hợp chuyên dụng cho tép. Việc nuôi tép ong đỏ cần phải có hệ thống lọc tốt kết hợp với độ pH ổn định (6,0 – 6,8) và nhiệt độ từ 23 – 26oC. Hồ thủy sinh là nơi thích hợp cho tép ong đỏ bởi đặc trưng cung cấp nhiều hang hốc, bóng râm là chỗ cho tép núp và giúp cho tép giảm stress. Tuy nhiên, tép ong đỏ không nên nuôi chung với các loài cá nhỏ vì chúng sẽ ăn tép con.

Những năm gần đây, phong trào nuôi tép cảnh được nhiều người yêu thích. Tép ong đỏ (Cariridina sp.) không chỉ có màu sắc đẹp với những khoang trắng đỏ trên thân mà còn là loài có tập tính hiền lành, rất thích hợp cho hồ thủy sinh. Tép ong đỏ (Cariridina sp.) là một đột biến đỏ của tép Ong hoang dã. Năm 1996, ông Hisayasu Suzuki của Nhật Bản đã phát hiện ra một trong những con tép Ong của mình có sọc đỏ thay vì màu đen. Ông nhân giống loài này với tép Ong khác để sản xuất nhiều hơn sự đa dạng màu đỏ. Các nhà lai tạo từ đó đã chọn lọc nhân giống tép này để sản xuất các phân lớp khác nhau và tăng cường màu sắc. Ngày nay người ta đã xây dựng cả một thang phân loại màu sắc dành riêng cho loài tép này. Tép ong đỏ có màu sắc trắng đỏ từ đầu đến đuôi có thể chia thành từng khoang, tập tính hiền lành. Thức ăn của tép ong là rêu tảo nhưng chủ yếu là thức ăn tổng hợp chuyên dụng cho tép. Việc nuôi tép ong đỏ cần phải có hệ thống lọc tốt kết hợp với độ pH ổn định (6,0 – 6,8) và nhiệt độ từ 23 – 26oC. Hồ thủy sinh là nơi thích hợp cho tép ong đỏ bởi đặc trưng cung cấp nhiều hang hốc, bóng râm là chỗ cho tép núp và giúp cho tép giảm stress. Tuy nhiên, tép ong đỏ không nên nuôi chung với các loài cá nhỏ vì chúng sẽ ăn tép con. Những năm gần đây, phong trào nuôi tép cảnh được nhiều người yêu thích. Tép ong đỏ (Cariridina sp.) không chỉ có màu sắc đẹp với những khoang trắng đỏ trên thân mà còn là loài có tập tính hiền lành, rất thích hợp cho hồ thủy sinh. Tép ong đỏ (Cariridina sp.) là một đột biến đỏ của tép Ong hoang dã. Năm 1996, ông Hisayasu Suzuki của Nhật Bản đã phát hiện ra một trong những con tép Ong của mình có sọc đỏ thay vì màu đen. Ông nhân giống loài này với tép Ong khác để sản xuất nhiều hơn sự đa dạng màu đỏ. Các nhà lai tạo từ đó đã chọn lọc nhân giống tép này để sản xuất các phân lớp khác nhau và tăng cường màu