TIN TỨC

Vườn ươm cây giống

Ngày đăng: 29-09-2021 330

Vườn dược liệu đầu dòng

Ngày đăng: 28-09-2021 373

Hiệu quả ứng dụng công nghệ ...

Ngày đăng: 08-09-2020 544

Đ/c Nguyễn Văn Hùng - Bí thư ...

Ngày đăng: 08-09-2020 466

Dưa leo bao tử

Bán hạt giống

Ngày đăng: 08-09-2020 319

Bí đỏ Nhật

Bán hạt giống

Ngày đăng: 08-09-2020 327

Cà chua cherry

Bán hạt giống

Ngày đăng: 07-09-2020 213

Qui trình trồng, chăm sóc, thu ...

Ngày đăng: 02-06-2020 286

Dưa lưới

Trồng thử nghiệm

Ngày đăng: 12-05-2020 280

QUY TRÌNH KỸ THUẬT  TRỒNG ...

Cà chua ghép giúp tăng năng suất cho bà con nông dân, chống được bệnh héo xanh (hay còn gọi là bệnh ...

Ngày đăng: 29-04-2020 459

Đ/C Trương Thanh Tùng - Phó chủ ...

Ngày đăng: 21-09-2017 422

Quy định chi tiết luật đầu tư

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

Ngày đăng: 14-09-2017 708

Quyết định 738/QĐ-BNN-BKH

Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công ...

Ngày đăng: 11-09-2017 687

Chính sách ưu đãi

Nghị quyết về đề án Phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh KonTum

Ngày đăng: 23-08-2017 749

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHÍNH ...

Quy đinh thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

Ngày đăng: 23-08-2017 612

Mô hình trồng cà chua ứng dụng ...

Phát huy vai trò nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 23-08-2017 745

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 232

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 214

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 216

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 194

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 228

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 230

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 224