TIN TỨC

Vườn ươm cây giống

Ngày đăng: 29-09-2021 69

Vườn dược liệu đầu dòng

Ngày đăng: 28-09-2021 81

Hiệu quả ứng dụng công nghệ ...

Ngày đăng: 08-09-2020 273

Đ/c Nguyễn Văn Hùng - Bí thư ...

Ngày đăng: 08-09-2020 192

Dưa leo bao tử

Bán hạt giống

Ngày đăng: 08-09-2020 167

Bí đỏ Nhật

Bán hạt giống

Ngày đăng: 08-09-2020 155

Cà chua cherry

Bán hạt giống

Ngày đăng: 07-09-2020 88

Qui trình trồng, chăm sóc, thu ...

Ngày đăng: 02-06-2020 141

Dưa lưới

Trồng thử nghiệm

Ngày đăng: 12-05-2020 147

QUY TRÌNH KỸ THUẬT  TRỒNG ...

Cà chua ghép giúp tăng năng suất cho bà con nông dân, chống được bệnh héo xanh (hay còn gọi là bệnh ...

Ngày đăng: 29-04-2020 225

Đ/C Trương Thanh Tùng - Phó chủ ...

Ngày đăng: 21-09-2017 308

Quy định chi tiết luật đầu tư

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

Ngày đăng: 14-09-2017 413

Quyết định 738/QĐ-BNN-BKH

Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công ...

Ngày đăng: 11-09-2017 431

Chính sách ưu đãi

Nghị quyết về đề án Phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh KonTum

Ngày đăng: 23-08-2017 456

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHÍNH ...

Quy đinh thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

Ngày đăng: 23-08-2017 382

Mô hình trồng cà chua ứng dụng ...

Phát huy vai trò nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 23-08-2017 459

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 136

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 120

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 111

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 96

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 110

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 106

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 126