Trung tâm được UBND tỉnh Kon Tum thành lập tại quyết định số 664/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016.Là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen.

 Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã nghiên cứu và trồng thành công 1 số loại rau, hoa cao cấp và 1 số loại cây dược liệu.

 

 

Hoa chuông thái (Tử La lan)

 

 

 

           

              Dạ yến thảo                                                                                                          Lan hồ điệp

 

 

  

           

                    Lan Kim tuyến                                                                                             Sâm dây

 

 

 

       

                    Cà chua                                                                                                      Dưa leo

 

 

Trung tâm có chức năng nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng, trình diễn các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt như rau, hoa, củ, quả các loại và cây dược liệu….Tham gia nghiên cứu và phát triển lĩnh vực nông nghiệp thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tưphát triển, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp…