Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ Cao Măng Đen

 

- Trụ sở chính: 70 Lý Thái Tổ, Tổ Dân Phố 2, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

 

- Điện thoại: 0260.3591.777

 

- Email: bqlkhunongnghiepmangden@gmail.com

 

Bản Đồ: