QUY TRÌNH KỸ THUẬT  TRỒNG CÀ CHUA ...

Cà chua ghép giúp tăng năng suất cho bà con nông dân, chống được bệnh héo xanh (hay còn gọi là bệnh Chạy dây) so với ...

Ngày đăng: 29-04-2020 543