Giới thiệu chung

Quá trình thành lập

Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen được thành lập tại Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của UBND Tỉnh Kon Tum về việc thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen và Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen. 

Ngày 11/07/2018 Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen được UBND tỉnh Quyết định chuyển về trực thuộc UBND huyện Kon Plông quản lý.

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen đóng chân trên địa bàn huyện Kon Plông cách thành phố Kon Tum 54 km đi theo quốc lộ 24 hường từ Kon Tum đi tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí quan trọng về giao lưu kinh tế, là điểm trung chuyển của các tỉnh Duyên hải miền Trung trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây đến các địa phương phía nam Lào, Đông - Bắc Campuchia và Đông - Bắc Thái Lan...Cách Đà Nẵng, Hội An khoảng 250km theo đường quốc lộ 24. Cách thành phố Đà Lạt khoảng 400km theo đường Trường Sơn Đông.

                          

Mục tiêu:

Hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nòng cốt là các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp tham gia phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm có năng suất, chất lượng và giá trị cao. Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để nhân rộng ra các vùng trong và ngoài tỉnh .

Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, quảng bá trong và ngoài nước để thu hút nguồn vốn, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực.

Triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền.

 Hợp tác đầu tư trong và ngoài nước về công nghệ cao trong nông nghiệp theo quy định; tổ chức nghiên cứu và quản lý các hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.