NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG >> Ươm tạo công nghệ

NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG >> Ươm tạo doanh nghiệp

NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG >> Hoạt động chuyển giao công nghệ

NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG >> Sản phẩm khoa học và công nghệ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT  TRỒNG CÀ CHUA GHÉP NGOÀI ĐỒNG

Cà chua ghép giúp tăng năng suất cho bà con nông dân, chống được bệnh héo xanh (hay còn gọi là bệnh Chạy dây) so với các loại ...

Ngày đăng: 29-04-2020 459

NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG >> Hoạt động nghiên cứu khoa học & công nghệ

NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG >> Định hướng khoa học công nghệ