NHÀ ĐẦU TƯ >> Tiêu chí nông nghiệp công nghệ cao

Quyết định 738/QĐ-BNN-BKH

Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng ...

Ngày đăng: 11-09-2017 771

NHÀ ĐẦU TƯ >> Chính sách hỗ trợ

Chính sách ưu đãi

Nghị quyết về đề án Phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh KonTum

Ngày đăng: 23-08-2017 805

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Quy đinh thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

Ngày đăng: 23-08-2017 649

Tin tức nổi bật trong tuần

Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới Tin tức & sự kiện trong tuần nổi bật,có gì mới ...

Ngày đăng: 23-08-2017 201

NHÀ ĐẦU TƯ >> Quy trình & thủ tục đầu tư

NHÀ ĐẦU TƯ >> Thông tin hoạt động nhà đầu tư

Quy định chi tiết luật đầu tư

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

Ngày đăng: 14-09-2017 766