HOẠT ĐỘNG KHÁC >> Tham quan học tập

HOẠT ĐỘNG KHÁC >> Hoạt động tiếp đoàn

HOẠT ĐỘNG KHÁC >> Hoạt động khác

HOẠT ĐỘNG KHÁC >> Hoạt động thực nghiệm

Dưa leo bao tử

Bán hạt giống

Ngày đăng: 08-09-2020 319

Bí đỏ Nhật

Bán hạt giống

Ngày đăng: 08-09-2020 327

Cà chua cherry

Bán hạt giống

Ngày đăng: 07-09-2020 213

Dưa lưới

Trồng thử nghiệm

Ngày đăng: 12-05-2020 280